BWK: Elzen-eikenbos (vf)

BWK-codes: vf

Het vochtig elzen-eikenbos situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen het eiken-haagbeukenbos (qa en qe) en het alluviaal elzen-essenbos (va). Meestal betreft het een smalle overgangszone waar eik, es, esdoorn en els codominant aanwezig zijn. Soms is dit type ook gekarteerd in bronzones of vochtige depressies in eiken-haagbeukenbossen.