Boszegge

Carex sylvatica

Habitat: 

Boszegge groeit vooral in bossen en langs bospaden. Het is een soort van vochtige tot vrij natte, doorgaans schaduwrijke loofbossen op lemige tot zandlemige, soms ook kleiige bodems. Boszegge gedijt vooral in eiken-haagbeukenbossen en beukenbossen, maar ook in alluviale en rivierbegeleidende bossen komt ze wel eens voor. De soort groeit vooral op neutrale tot kalkhoudende, voedselrijke grond met een goede strooiselvertering. Anderzijds vindt men ze ook wel eens op kleihoudende, vochtige bodems. Boszegge heeft een matige binding met oud bos. Buiten het bos komt ze zelden voor, nog het meest in brede houtkanten. Na ontbossing kan ze evenwel jarenlang standhouden, zelfs op vrij zonnige standplaatsen. Boszegge komt soms ook voor op wat zandigere bodems, maar dan vrijwel uitsluitend als stinsenplant in oude parkbossen en tuinen.