Donkersporig bosviooltje

Viola reichenbachiana

Habitat: 

Donkersporig bosviooltje groeit meestal in loofbos, soms in naaldbos. De soort staat bijna altijd op schaduwrijke plekken. Buiten het bos groeit ze soms in houtkanten en hagen. De soort verkiest matig vochtige standplaatsen op leem of zandleem. De bodem varieert qua zuurgraad van matig zuur tot basisch, en is gewoonlijk humeus en aan de voedselrijke kant. Op neutrale tot kalkrijke gronden komt dit viooltje meestal in grotere aantallen voor. Donkersporig bosviooltje heeft maar een zwakke binding met oud bos. Vermoedelijk worden de zaden niet alleen door mieren verspreid.