Heelkruid

Sanicula europaea

Habitat: 

Heelkruid is een vrij schaduwminnende en zeker zeer schaduwtolerante soort die hoofdzakelijk in loofbos voorkomt. Men vindt ze op vochthoudende of matig vochtige, matig zure en – meer nog – neutrale of kalkhoudende bodems met een goed verterende strooisellaag en een kruimelige structuur. De bodemtextuur varieert van zandig-kleiig tot lemig-kleiig. Heelkruid is tamelijk gevoelig voor zomerdroogte. In het algemeen is de standplaats vrij stikstofrijk. Dikwijls komt de soort voor in bosranden en langs bospaden, of langs wissels van dieren. Die vaak lineaire verspreiding is niet zo vreemd, want de hakige vruchtjes blijven gemakkelijk hangen aan mens en dier. Heelkruid is vooral gebonden aan oud bos of aan bosgebieden met een kern van oud bos. Buiten het bosmilieu wordt de soort slechts zelden aangetroffen.