BWK: Beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (fm)

BWK-codes: fm

De eenheid fm staat voor Midden-Europees neutrofiel beukenbos met een goed ontwikkelde voorjaarsvegetatie. De boomlaag van deze mesofiele bossen bestaat vooral uit beuk. De kruidlaag is van nature heel rijk en divers, en wordt gedomineerd door eenbloemig parelgras en lievevrouwebedstro. Dit bostype wordt vooral aangetroffen op rijke kalkhoudende leembodems met een pH-neutrale bodem en een goed verteerbare, sterk gemineraliseerde humuslaag.