Lievevrouwebedstro

Galium odoratum

Habitat: 

Lievevrouwebedstro is een schaduwplant die in Vlaanderen van nature voorkomt in loofbos met een door beuk gedomineerde boomlaag. De soort komt voor op neutrale tot kalkhoudende bodems met een goed verterende strooisellaag, d.w.z. in parelgras-beukenbos. Men vindt er de soort op vochthoudende, lemige bodems, al dan niet met krijtbijmenging. Aangezien dat bostype in Vlaanderen erg weinig voorkomt, zijn de natuurlijke standplaatsen van lievevrouwebedstro eerder beperkt. De soort komt vaak verwilderd voor in de buurt van tuinen en parken, of op plekken waar tuinafval werd gedeponeerd. Bovendien werd ze ook wel eens als rituele plant in bossen aangeplant, in de omgeving van boskapellen en Mariaoorden. Op dergelijke plekken kan de soort zich als stinsenplant handhaven.