Wilde hyacint

Hyacinthoides non-scripta

Habitat: 

Wilde hyacint komt hoofdzakelijk voor in eiken-haagbeukenbossen: het zogenaamde Atlantisch eikenmengbos of eikenhaagbeukenbos met wilde hyacint. De soort groeit er op zwak zure tot neutrale, droge tot matig vochtige leem- en zandleembodems. Dit bolgewas is een typische voorjaarsplant van bossen met een matige hoeveelheid bladstrooisel. Beschaduwing wordt vrij goed verdragen, maar exuberante bloei treedt vooral op in lichtrijkere omstandigheden. In bossen met een hakhout- of middelhoutbeheer vormt de soort uitgestrekte bloementapijten. Betreding wordt slecht verdragen. Wilde hyacint is gewoonlijk gebonden aan oude bosgebieden. Buiten het bos vindt men de plant zelden, het meest nog in houtkanten die restanten zijn van oud bos. Minder frequent komt de soort voor in grasland(bv. in het West-Vlaamse Heuvelland), grenzend aan bos. DODOENS (1554) kende de soort in de omgeving van Mechelen als akkerplant.

Mooie beelden van de Wilde hyacint kan je bekijken op de website van Onze natuur.