Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

Beheer

De Gewone esdoorn verjongt zeer gemakkelijk, is schaduwtolerant en kent een snelle jeugdgroei. De diameter- en hoogtegroei vertragen echter vrij vroeg: op gemiddelde standplaatsen al vanaf dertig jaar. Gewone esdoorn verdraagt in de boomlaag immers slecht concurrentie van andere bomen. De soort blijkt op verzuringsgevoelige bodems in staat om in zekere mate humusdegradatie tegen te gaan of te herstellen. Vanaf een leeftijd van ongeveer 30 jaar heeft een homogeen esdoornbestand een gunstige invloed op de kruidlaag- en mossendiversiteit. Overvloedige verjonging gaat eerst door een dichte, donkere stakenfase met een soortenarme kruidlaag. Door de snelle jeugdgroei is het mogelijk om grotere diameters te produceren met een kleinere bedrijfstijd in vergelijking met bijvoorbeeld Eik of Beuk. Met een aangepast beheer kan men tachtig tot negentig jaar oude bomen verkrijgen met een omtrek van 1,6 tot 2,2 m. Tegenwoordig haalt kwaliteitsesdoorn op de houtmarkt vaak betere prijzen dan Zoete kers of inlandse Eik. Het gebruik van Gewone esdoorn als secundaire boomsoort in gemengde loofbossen verhoogt dus niet enkel de ecologische diversiteit, maar is ook financieel interessant. Het hout van Gewone esdoorn is geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals meubels, triplex, parket en muziekinstrumenten.