Natuurtype: Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring

Het Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring vormt de overgang tussen de Essen-Eikenbossen en de Eiken-Beukenbossen. Zomereik, Beuk en Gewone es zijn de belangrijkste boomsoorten, Hazelaar en Gewone esdoorn de belangrijkste struiksoorten. In de kruidlaag vindt men zowel soorten uit het Carpinion (Gele dovenetel, Gewone salomonszegel, Grote muur, Gevlekte aronskelk) als uit het Fagion (Witte klaverzuring, Ruige veldbies, Gladde witbol).