BWK: Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (fa)

BWK-codes: fa

Fa omvat zowel door beuk gedomineerde bossen met een voorjaarsflora van het eiken-haagbeukenbostype (qa) als beukenbossen gekenmerkt door gierstgras. Het vertoont sterke overeenkomsten met de soortenarme variant van het eiken-haagbeukenbos (qa), maar heeft beuk als dominante boomsoort. Gierstgras-beukenbos wordt vooral aangetroffen op droge, licht zure leembodem.