Boswederik

Lysimachia nemorum

Beheer: 

Het behouden van een natuurlijk waterpeil in vochtige bossen is  belangrijk voor Boswederik.  Een specifiek beheer is voor deze soort niet nodig.

Soms komt deze soort voor op verdichte sporen van bosbouwmachines of uitsleepsporen. Dit is misschien positief voor deze soort maar is zeker geen goed beheer voor het bos. In vochtige en natte bossen moet men altijd extra opletten voor bodemcompactie. 

Habitat: 

Boswederik groeit in vrij voedselrijk loofbos vaak langs kwelzones en nabij bronnen of langs schaduwrijke, natte boswegen en vochtige bosranden, maar steeds min of meer beschut. De soort kan op zeer schaduwrijke plaatsen voorkomen, meestal op humeuze, matig zure tot licht kalkrijke, lemige tot zandlemige bodems. In heuvelrijke bosgebieden staat boswederik vaak vleksgewijs op hellingen en wijst ze bijna feilloos plekken aan waar zuurstofrijk water uit de grond sijpelt. In vlakkere bosgebieden, in Vlaanderen dikwijls op wat lemig zand, groeit de soort ook op kwelplekken en langs bronzones, steeds op de rand van het natte gebied. Op kapvlakten en langs boswegen kan ze wel eens gevonden worden bij sleepsporen die functioneren als een soort drainagegreppels. Boswederik heeft een matige binding met oud bos.