Natuurtype: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring

Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring

Beschrijving: 

Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag van het Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring. Beuk is weliswaar vaak aangeplant, maar ook van nature dominant. Bij een langdurig ongestoorde ontwikkeling zal de Beuk de lichtbomen immers wegconcurreren. Gewone es komt in dit type slechts sporadisch voor. Hazelaar is de meest voorkomende struiksoort. Typische soorten uit de kruidlaag zijn Bosgierstgras, Ruige veldbies, Witte klaverzuring, Lelietje-van-dalen, Dalkruid en Bosanemoon. Vaak komen ook heel wat bramen voor.