Spaanse hyacint

Hyacinthoides hispanica

Beheer: 

Deze invasieve exoot valt van de inheemse wilde hyacint te onderscheiden doordat ze iets robuuster oogt, in bosjes groeit en een rechtopstaande bloemstengel met verspreide bloemen heeft. De bloemen zijn geurloos en hebben een klokvormige bloemkroon. De wilde hyacint is een eerder rijzige geïsoleerde plant met gebogen bloemstengel met bloemen langs één zijde. De bloemen geuren en hebben een buisvormige bloemkroon. Let erop geen tuinafval van Spaanse hyacint in de vrije natuur te verspreiden.

Habitat: 

Spaanse hyacint gedijt het best in vochtige, voedselrijke loofbossen. De groeiplaatsen bevinden zich vaak in de nabijheid van woningen. Blijkbaar is de soort weinig kieskeurig en kan ze ook in sterk verruigde restbosjes of struweel vrij goed stand houden. In de voorbije decennia is gebleken dat de Spaanse hyacint wellicht een hinderlijke soort zal worden. Zo werd vastgesteld dat ze groeiplaatsen van de inheemse wilde hyacint binnendringt en die soort vervolgens wegkruist. Dat is onder meer het geval aan de Westkust.