Spaanse hyacint en kruising tussen wilde hyacint en Spaanse hyacint

Hyacintgroep

Beschrijving: 

De Spaanse hyacint valt van de inheemse wilde hyacint te onderscheiden doordat ze iets robuuster oogt, in bosjes groeit en een rechtopstaande bloemstengel met verspreide bloemen heeft. De bloemen zijn geurloos en hebben een klokvormige bloemkroon. De wilde hyacint is een eerder rijzige geïsoleerde plant met gebogen bloemstengel met bloemen langs één zijde. De bloemen geuren en hebben een buisvormige bloemkroon. Naast onze inheemse wilde hyacinth en de invasieve Spaanse hyacint wordt ook vaak de kruising tussen beide verwilderd aangetroffen.

Beheer: 

Aanplant van Spaanse hyacint of kruisingen in tuin en parken wordt afgeraden. Gooi geen tuinafval in bossen of wegbermen, dit zorgt ervoor dat de uitheemse soorten niet verder kunnen verwilderen. Individuele verwilderde planten kunnen na de bloei worden opgegraven, grotere populaties kan men uitputten door middel van een gericht maaibeheer.

Habitat: 

Bossen, bosranden, wegbermen.