Witte rapunzel

Phyteuma spicatum

Habitat: 

Anders dan LAMBINON et al. (2004) onderscheidt VAN DER MEIJDEN (1996) witte rapunzel niet als een afzonderlijke soort, maar alleen als een ondersoort (subsp. spicatum) van Phyteuma spicatum L. In tegenstelling tot zwartblauwe rapunzel is witte rapunzel bijna uitsluitend aan loofbos gebonden. De soort staat er gewoonlijk op vochthoudende tot matig natte, matig zure tot neutrale, lemige tot zandlemige bodems. Dikwijls groeit ze op wat donkerder standplaatsen dan zwartblauwe rapunzel, meestal op humeuze, matig voedselrijke grond. Zo staat ze ook wel eens in niet te dicht beukenbos. De soort waagt zich zelden ver buiten het bos: een enkele keer vindt men ze langs een beschaduwde holle weg of in een bosdreef.