Bleeksporig bosviooltje

Viola riviniana

Het Bleeksporig of gewoon bosviooltje is een ijl behaard, blauw viooltje. De kroonbladeren zijn vrij breed en overlappen elkaar en de kelkbladeren zijn spits. De spoor is roomwit gekleurd, hoogstens een beetje blauw aangelopen. De blaadjes hebben een hartvormige voet.

De twee bosviooltjes onderscheiden zich van de andere blauwe viooltjes door de combinatie van een bebladerde stengel met hartvormige blaadjes.
Het Bleeksporig bosviooltje kan je onderscheiden van het Donkersporig bosviooltje door de spoor die lichter is dan de kroonbladeren, die spoor heeft ook een groef aan de top of is ingedeukt.