Alluvium

door rivier afgezet

Definitie: 

Als een rivier overstroomt, zal het water opgelost materiaal bevatten. Tijdens de overstroming stroomt het water veel trager. Door de verminderde beweging kunnen korreltjes zand, leem en klei zich afzetten. Deze afzettingen worden alluvium of alluviaal genoemd