Sediment

afgezet materiaal

Definitie: 

Dit zijn verplaatste en afgezette korreltjes bodemmateriaal of andere deeltjes bijvoorbeeld van planten. Dat materiaal kan verplaatst zijn door wind, water of ijs. Ook de laag deeltjes die neerdwarrelen in water en op de bodem terechtkomen wordt sediment genoemd. Sedimentatie is het proces waarbijde deeltjes worden vervoerd en achteraf neerslaan.