Gevlekt longkruid

Pulmonaria officinalis

Beschrijving: 

Gevlekt longkruid is een vroege bloeier, met roodachtige bloemen die verkleuren naar blauw. Het is een lage plant die in bossen groeit, maar het ook heel goed doet in tuinen in de halfschaduw. Deze plant breidt zich meestal uit door middel van zijn wortelstok, maar zaait zich ook uit. In het vroege voorjaar is het een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor wilde bijen zoals de Sachembij.

Habitat: 

Gevlekt longkruid groeit van nature in niet te donkere loofbossen op vochthoudende maar niet te natte, lemige, voedselrijke en humeuze bodems. Men vindt de soort op licht zure tot licht kalkrijke standplaatsen. Vooral in de halfschaduw, in hellingen beekdalbossen, kan ze dichte vegetaties vormen. Wordt de standplaats te donker, dan houdt de populatie doorgaans wel stand, maar neemt de bedekkingsgraad gevoelig af. In lichtrijke, zonnige omstandigheden daarentegen – bijvoorbeeld na een kapping – kan de populatie in elkaar zakken of, bij langdurige blootstelling, zelfs totaal verdwijnen ten gevolge van uitdroging. Buiten het bos groeit gevlekt longkruid soms in schaduwrijke holle wegen. Verder is longkruid bekend als stinsenplant in oude landgoederen. Andere groeiplaatsen zijn ontstaan uit tuinafval. Gevlekt longkruid heeft maar een beperkt kolonisatievermogen en wordt van nature waarschijnlijk vooral door mieren verspreid. In Vlaanderen komt het – althans in de Vlaamse Ardennen – opvallend meer voor in bosgebieden met een kern van oud bos.