Muskuskruid

Adoxa moschatellina

Habitat: 

Muskuskruid groeit in hoofdzaak op plaatsen met een luchtige bodem en een goede strooiselvertering op voedselrijke zandige tot lemige bodems. De bodem is bij voorkeur neutraal tot kalkrijk, niet te nat en niet te droog. De soort houdt van lichte schaduw. Ze groeit dan ook vooral in vochtig tot nat loofbos met een open structuur en op de oeverwallen van niet te donker beek- en rivierbegeleidend bos. Verder vindt men ze in allerlei overgangssituaties tussen ruigte en bos of in oude boomgaarden. Ten slotte treft men ze ook aan langs hagen en houtkanten, en aan de voet van niet te donkere holle wegen. De soort zou zich vooral verspreiden via slakken en vogels die de vruchten opeten, en vegetatief via door het water meegevoerde wortelstokkralen langs beken en rivieren.