Bosbingelkruid

Mercurialis perennis

Habitat: 

Weinig bosplanten gedijen even goed in diepe schaduw als bosbingelkruid. De soort groeit voornamelijk in loofbos op neutrale tot kalkrijke, veelal vochtige, maar soms ook eerder natte, lemige bodems met een goed verterende strooisellaag (milde humus). Op voedselrijke gronden kan ze soms massaal en over grote oppervlakten optreden, zodat weinig andere soorten zich in de kruidlaag kunnen vestigen. Bosbingelkruid vindt men vooral in oud bos, want het heeft een beperkte kolonisatiecapaciteit (verspreiding door mieren). In de hellingbossen van de Leemstreek komt de soort vaak voor, dikwijls het talrijkst op de noordhellingen. Buiten het bos houdt ze niet vaak stand. Men vindt ze daar vooral in houtkanten op noordhellingen. Bosbingelkruid treft men soms aan in oude parken. Of de soort op dergelijke plekken bewust werd aangeplant is onzeker: de sierwaarde ervan is vrij beperkt.