Winterlinde

Tilia cordata

Beschrijving: 

Winterlinde of kleinbladige linde is een inheemse boomsoort met een bladschijf van 3 - 7 cm soms 10 cm lang. Het blad heeft een hartvormige voet, een toegespitste bladtop en een gezaagde bladrand. De onderzijde van het blad is blauwgroen. Op de onderzijde zijn de tertiaire nerven nauwelijks zichtbaar en zitten er rossige haren in de oksels van de nerven.

Van nature komt Winterlinde voor op vruchtbare kalkhoudende bodems maar hij kan nog vrij goed groeien op armere bodems. Verzuurde, zeer arme bodems verdraagt hij niet. Het is een uitstekende straat- of parkboom die zeer goed snoei verdraagt. Door zijn goede stoofopslag is het ook een goede hakhoutsoort.

Habitat: 

Het natuurlijke milieu van Winterlinde moet vooral gezocht worden op vruchtbare, kalkhoudende leembodems. Omdat die in Vlaanderen reeds vroeg in akkerland omgezet werden, resteren er amper natuurlijke milieus voor deze boom en is het moeilijk een preciezer beeld van het milieu te schetsen. We kennen bijvoorbeeld geen duidelijke verschillen tussen de milieuvereisten van winter- en zomerlinde. Uit de Europese verspreiding kunnen we afleiden dat winterlinde mogelijk wat minder warmteminnend is, want haar areaal reikt wat noordelijker.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.