Zwarte populier

Populus nigra

Zwarte populier is een soort die veel lijkt op de veel bekendere Canadapopulier. Wat logisch is want de Canadapopulier is een kruising tussen de Zwarte populier en de Noord-Amerikaanse soort Populus deltoides. Sommige van deze kruisingen werden teruggekruist en daardoor zijn er Canadapopulieren die zeer veel gemeenschappelijk hebben met Zwarte populier. De Zwarte populier kan je herkennen aan zijn ruitvormig blad zonder klieren aan de bladvoet. De twijgen van Zwarte populier zijn eerder rond. Bij de Canadapopulieren zijn de twijgen meestal hoekig en zijn er soms één of twee klieren aanwezig aan de bladvoet. De baldvorm van Canadapopulier is eerder driehoekig maar kan ook wat ruitvormig zijn.

Naast de zeer zeldzame inheemse Zwarte populier zijnde Populus nigra var. nigra wordt er bij ons vaak de Italiaanse populier aangeplant. Dit is de Populus nigra var. italica. Deze soort is te herkennen aan zijn opgerichte takken en smalle cilindervormige kroon.

 

Beheer

De Zwarte populier is onze zeldzaamste inheemse boomsoort. Alle natuurlijke groeiplaatsen van deze boomsoort waren verdwenen. Om de soort te redden werd een herintroductieprogramma opgezet door het inbo(opent nieuw venster). Door het herstellen van de rivierdynamiek langs de Grensmaas kunnen er zich langs de Maas terug natuurlijke groeiplaatsen ontwikkelen. De aanplantingen gebeurden vooral op de locaties Negenoord en Groeskens in Dilsen-Stokkem. Vanuit deze aanplant vestigen zich nu nieuwe jonge Zwarte populieren.