Kensoort

Typisch !

Definitie: 

Soort die als typisch wordt beschouwd voor een leefgemeenschap en meestal wordt gebruikt in de vegetatiekunde. Soort die in één vegetatietype duidelijk meer voorkomt dan in andere gemeenschappen en dus daar haar optimum heeft. Een voorbeeld is goudveil in Essenbronbos