Ekster

Pica pica

Beschrijving: 

De Ekster is een vrij grote, zwartwitte vogel met een lange staart, en dus makkelijk herkenbaar. Het is een alleseters, zowel zaden, insecten en aas staan op het menu. Als hij jongen heeft zoekt hij eiwitrijk voedsel, insecten, eieren en jonge vogeltjes. Hoewel dit hem een slechte reputatie heeft opgeleverd, wijst onderzoek uit dat zangvogelpopulaties hier niet onder te lijden hebben. Wel door een gebrek aan voedsel en goede nestgelegenheid. De Ekster is niet schuw en broedt in tuinen, maar ook bossen en parken. Eksters vormen net als kraaien en kauwen levenslange broedparen. Ze vormen met de uitgevlogen jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de kauw vaak doet. Wel kunnen de jonge eksters in kleine groepen leven.

Beheer: 

Eksters hebben een slechte reputatie omdat ze in het broedseizoen eieren en jonge vogeltjes eten. Dit is echter niet het hoofdvoedsel en er is geen reden om aan te nemen dat de prooipopulaties daaronder leiden. Bestrijding van eksters is dus voor dat probleem niet nodig.