Rimpelroos

Rosa rugosa

Beheer: 

Zie beschrijving bij de rimpelroosgroep

Habitat: 

Rimpelroos is een soort die al sinds vele decennia verwilderd aangetroffen wordt. De meeste waarnemingen hebben betrekking op verwildering door vegetatieve vermeerdering vanuit de oorspronkelijke aanplant. In elk geval is het duidelijk dat rimpelroos vlot verwildert in de Duinen (op kalkrijk zand) en dat de soort daar ook goed bestand is tegen wind en zoutspray. Anderzijds valt ook op dat er bijzonder weinig waarnemingen zijn op de arme, zure zandbodems van de Kempen.