Rimpelroos

Rosa rugosa

Beheer: 

Rimpleroos is een invasieve exoot in de duinen en ook daarbuiten worden verwilderde populaties gevonden. Meer informatie over bestrijding van deze invasieve exoot vind je bij de fiche van de Rimpleroosgroep.

Habitat: 

Rimpelroos is een soort die al sinds vele decennia verwilderd aangetroffen wordt. De meeste waarnemingen hebben betrekking op verwildering door vegetatieve vermeerdering vanuit de oorspronkelijke aanplant. In elk geval is het duidelijk dat rimpelroos vlot verwildert in de Duinen (op kalkrijk zand) en dat de soort daar ook goed bestand is tegen wind en zoutspray. In duinen is het dan ook een invasieve exoot welke we bestrijden. Anderzijds valt ook op dat er bijzonder weinig waarnemingen zijn op de arme, zure zandbodems van de Kempen.