Rimpelroos, Virginische roos en veelbloemige roos

rimpelroosgroep

Beschrijving: 

Rimpelroos is een gedrongen heester met viltige takken met dunne, rechte, dicht opeen staande stekels van ongelijke lengte. De bladeren zijn geveerd met 5 tot 9 gerimpelde, rondachtige deelblaadjes die onderaan dicht behaard zijn. De bloemen zijn opvallend, wit tot donkerroze met vijf 2,5 tot 5 cm lange kroonbladeren. De rozenbottels zijn breder dan hoog en oranje bij rijpheid. De plant vormt dichte massieven die weinig licht doorlaten en daarmee inheemse kruidachtige vegetatie verdringen.

Beheer: 

Rimpelroos is een invasieve exoot . De meest efficiënte methode om Rosa rugosa te verwijderen is de plant fysiek volledig verwijderen. Hierbij dient erop gelet te worden dat alle wortels en wortelstokken zijn verwijderd en dient er voldoende aandacht te zijn voor de nazorg (met eventuele herhaling indien nodig). Jonge exemplaren kunnen handmatig worden uitgetrokken. Voor kleine oppervlakten geniet handmatige aanpak de voorkeur, voor grote oppervlakten is deze methode duur en arbeidsintensief.

Let op: bestrijding met glyfosaat van deze soort is sinds januari 2015 in principe niet meer toegelaten op alle terreinen die horen bij een openbare dienst en in de meeste bossen en natuurreservaten. In heel bijzondere gevallen kan een gemotiveerde aanvraag tot afwijking worden ingediend bij de VMM die dan geval per geval wordt beoordeeld. Nazorg door middel van controle op hergroei en eventuele herbehandeling is voor alle bestrijdingstechnieken noodzakelijk. De soort wordt nog steeds regelmatig aangeplant in tuinen en openbaar plantsoen. Het is dus weinig efficiënt om de soort te bestrijden als hij in datzelfde gebied opnieuw wordt aangeplant.

Habitat: 

Zonnige plaatsen op matig voedselarme tot voedselrijke, vaak kalkhoudende grond, zeeduinen, heggen, struwelen, bosranden, perken, bermen, stuifdijken, waterkanten; ook vaak langs infrastructuur (wegbermen, spoorwegbermen). De soort verdraagt zout maar geen beschaduwing.