Veelbloemige roos

Rosa multiflora

Beheer: 

Zie beschrijvijng bij de rimpelroosgroep

Habitat: 

Rosa multiflora is geen moeilijk te herkennen taxon, maar is een ingeburgerde soort van Aziatische herkomst, waardoor veel floristen de soort nog niet kennen of ze niet aanstrepen. Veelbloemige roos wordt het meest aangetroffen in de nabijheid van bewoning, van waaruit de soort verwildert. Ook stortplaatsen, kanaalbermen en spoorwegen zijn typische antropogene milieus waar veelbloemige roos verwacht kan worden. Blijkbaar overweegt antropogene verspreiding door het storten van tuinafval en dergelijke, momenteel nog steeds op aanvoer door vogels of andere dieren. Een duidelijke voorkeur voor een of ander natuurlijk milieu is momenteel nog niet uit het verspreidingspatroon af te lezen.