Glanskop

Parus palustris

De Glanskop of Glanskopmees is een gedrongen zangvogeltje dat erg lijkt op de Matkop, maar algemener is. Het dier is vaalbruin met een donkere kap en lichtere onderdelen. De Glanskop verschilt van Matkop door het (meestal) ontbreken van de lichte baan op de armpennen, een glanzend zwarte kopkap (maar dat is niet steeds zo) en een iets minder uitgebreide kinvlek. Als je het dier goed kan zien zie je een witte vlek op de basis van de snavel, die bij Matkop steeds ontbreekt. Het geluid, en met name de roep is handiger als onderscheidend kenmerk. Die van de Glanskop is vrij explosief en van de Matkop bescheiden en nasaal. De roep van de Glanskop is een kort en luid "psie-tjeh" en wordt enkele malen herhaald. Bij de Matkop is dat een lichtjes dalend en nasaal tsi-tsi pèèèh pèèèh pèèèh dat eveneens een paar keer wordt herhaald.

De Glanskop broedt in wat ouder loofbos van minimaal 4 hectare. Natuurlijk bosbeheer, zoals omvorming naar ouder loofbos, is gunstig voor deze soort. De nestholte wordt gemaakt in rottend hout, veelal een bestaande holte die met haar en veertjes wordt bekleed. Glanskoppen overwinteren in hetzelfde gebied als waar ze broeden en zijn zeer honkvast. Waarnemingen op afstanden van enkele tientallen kilometers van bekende broedplaatsen zijn uitermate bijzonder.