Witte veldbies

Luzula luzuloides

Habitat: 

Witte veldbies is een eerder matig schaduwminnende soort van zure, veeleer droge, maar toch vochthoudende (loof)bossen en bosranden op lemige tot zandlemige bodems. Deze veldbies verkiest een vrij humeus, tamelijk voedselarm milieu. De soort is kenmerkend voor bossen die vegetatiekundig ingedeeld worden bij het veldbies-beukenbos, een zeldzaam bostype in Vlaanderen. Men beschouwt haar als typisch voor oud bos. De soort wordt nu ook als sierplant aangeboden en zat vroeger ook wel eens in graszaadmengsels. Het is dan ook niet onmogelijk dat ze op die manier in een aantal landgoederen en tuinen terechtgekomen is, van waaruit ze kon verwilderen. Gelukkig is de soort niet echt invasief.