Witte veldbies

Luzula luzuloides

Witte veldbies is een middelhoge, soms hoge, grasgroene voorzomerbloeier, die met behulp van kruipende wortelstokken en uitlopers losse pollen of matten vormt.
Witte veldbies is een plant van hellingbossen op zure, lemige, vochthoudende maar niet natte, niet of zwak kalkhoudende grond, en is kenmerkend voor het Veldbies-Beukenbos.