Berghertshooi

Hypericum montanum

Habitat: 

Berghertshooi groeit vooral in loofbossen met een open structuur of onder ijle struikformaties. Verder komt de soort voor op kapvlakten en in zoomvegetaties. De plant heeft een duidelijke voorkeur voor droge, lemige en kalkhoudende bodems. Berghertshooi is warmteminnend, groeit op stikstofarme plekken en is een uitgesproken fosfaatvlieder.