Schaduwkruiskruid

Senecio ovatus

Habitat: 

Van schaduwkruiskruid bestaan er twee ondersoorten, die waarschijnlijk allebei in Vlaanderen voorkomen, met name subsp. ovatus en subsp. alpestris. Deze ondersoorten werden niet apart gekarteerd. Schaduwkruiskruid groeit bijna steeds in niet al te schaduwrijk loofbos op vochthoudende, voedselrijke, vrij humeuze gronden. De zuurgraad van de bodem kan variëren van vrij zuur tot bijna neutraal. De bodemtextuur is meestal lemig of zandlemig. In wat lichtere bossen, maar ook langs bosranden en boswegen of op kapvlakten, kan de soort in grote groepen voorkomen. Buiten de bosomgeving komt ze zelden voor, tenzij langs wat bredere houtkanten of in schaduwrijkere bermvegetaties. Schaduwkruiskruid is een uitgesproken indicator van sterke mineralisatie en kan na een houtkap fors opbloeien.