Hop

Upupa epops

Leefgebied en trend

In de periode 2013-2018 nam het aantal veldwaarnemingen van Hop in Vlaanderen verder toe. Dit past in de toename van de soort in West-Europa (in tegenstelling tot een afname in het oosten). Jaarlijks worden tegenwoordig tenminste tijdelijk enkele zingende hoppen gemeld (bv. 2013 in de Westhoek), maar broedbewijs kon niet geleverd worden tot in 2017 een koppel succesvol jongen grootbracht in Weelde. Het broedgeval van 2017 is het eerste in Vlaanderen sinds 1981. In Nederland werd in 2012 een succesvol broedpaar vastgesteld. Voorlopig breekt de soort niet echt terug door als broedvogel, maar gezien de toenemende korte termijn- trend in Frankrijk (+17%,bron:https://inpn.mnhn.fr/(opent nieuw venster)) en het opwarmende klimaat zullen in de nabije toekomst wellicht nog broedgevallen plaatsvinden.