Look-zonder-look

Alliaria petiolata

Look-zonder-look is een middelhoge tot hoge voorzomerbloeier. In het eerste jaar wordt een rozet gevormd, dat - anders dan bij de meeste rozetplanten - uit lang gesteelde bladeren bestaat. Deze bladeren blijven het eerste jaar tamelijk klein en worden pas na de overwintering forser. Dan vormt zich ook de bloeistengel. Aan het begin van de bloei worden de witte bloemen nog omkranst door de bovenste stengelbladen. Look-zonder-look groeit overwegend op licht beschaduwde plaatsen. Noch in de volle zon, noch in diepe schaduw komt de plant goed tot wasdom. Heel vaak zien we een zoom van Look-zonder-look langs boswegen of op de oevers van bosbeken.