Indicator

Hoe is het gesteld met milieu en natuur?

Definitie: 

Een indicator is een grootheid (een variabele) die verwijst naar en/of informeert over activiteiten of toestanden in verband met milieu en natuur. Zo kan de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid van een verontreinigende stof in de lucht een indicator zijn voor een slechte luchtkwaliteit. Ook de aan- of afwezigheid van bepaalde korstmossoorten kan daarvoor een indicator zijn.