Natuurtype: Eiken-Beukenbos

Eiken-Beukenbossen zijn "oude" bossen op vrij voedselarme leem- en zandleembodem. In tegenstelling tot de Essen-Eikenbossen komt Es amper voor. Beuk heeft van nature het belangrijkste aandeel maar vaak staat er evenveel of meer Eik. Dit omdat de mens Eik eeuwenlang heeft bevoordeeld. Kenmerkende soorten zijn Adelaarsvaren, Lelietje-van-dalen, Dalkruid en Valse salie.