Kruisbes

Ribes uva-crispa

Habitat: 

Van kruisbes bestaan er ettelijke honderden cultuurvariëteiten, die in vorm, beharing, grootte en kleur van de bessen van elkaar verschillen. De meeste gekweekte rassen zijn veel grootvruchtiger dan de wilde kruisbes. Van nature groeit kruisbes bij voorkeur in de halfschaduw en in de beschutting van allerlei loofbossen, vooral op een lemige tot licht kleiige bodem. De bodemvochtigheid kan sterk variëren: van droog tot tamelijk nat. Ook de zuurgraad kan behoorlijk verschillen, maar zeker op neutrale tot kalkrijke, humeuze en eerder voedselrijke bodems doet de struik het zeer goed. Ook aan bosranden en in hagen groeit kruisbes wel eens, evenals in droge struwelen op kalkrijke duingrond voorzien van een goed verterende, kruimelige humuslaag. Kruisbes staat geregeld in wat oudere duinstruwelen. In de pruik van tal van oude knotbomen groeit de soort als epifyt. Aangezien talrijke rassen van kruisbes ook al lang als cultuurgewas worden aangeplant, kan men verwilderde planten geregeld aantreffen in de omgeving van vooral landelijke bewoning. De zaailingen ervan keren qua vruchtgrootte terug naar de wilde kruisbes.