Zeldzaamheid

hoeveel komt de soort voor in een gebied

Definitie: 

Zeldzaamheid is meestal gebonden aan één soort binnen een bepaald geografische gebied. Het boswitje (een dagvlinder) is zeldzaam in Vlaanderen. De dagpauwoog een andere dagvlinder is niet zeldzaam en dus algemener. In Wallonië is het boswitje wat minder zeldzaam dan bij ons maar nog steeds niet algemeen. Een soort kan dus zeldzaam zijn in Vlaanderen maar is dat daarom nog niet in België of Europa, bijvoorbeeld de das.

Zeldzaamheid kan ook slaan op een criterium om de waarde van ecosystemen in te schatten, naast natuurlijkheid, vervangbaarheid en kwetsbaarheid.