Italiaanse aronskelk

Arum italicum

Habitat: 

Italiaanse aronskelk groeit in de ondergroei van heggen, haag- kanten en min of meer vochtige bossen, vooral op zware voedselrijke bodems. De soort wordt vaak gevonden in kunstmatige parkbossen of populierenaanplantingen en ook in de omgeving van kerkhoven of kapellen. De populaties van Italiaanse aronskelk zijn meestal zeer beperkt in omvang. In tegenstelling tot gevlekte aronskelk, komen de bladeren van Italiaanse aronskelk net voor de winter bovengronds. Toch bloeit de soort in de daaropvolgende lente zowat een maand later.