Winterpostelein

Claytonia perfoliata

Habitat: 

Winterpostelein houdt van schaduwrijke plaatsen op droge, meestal stikstofrijke bodem. In de duinen, waar de soort het talrijkst is, groeit ze overvloedig in de ondergroei van vlier- en duindoornstruwelen en in duinbossen. De soort is echter ook buiten de duinen sterk in uitbreiding in tuinen, onder aanplantingen van struiken, op begraafplaatsen enz.