Stinkende gouwe

Chelidonium majus

Habitat: 

Stinkende gouwe groeit op zeer voedselrijke, vochtige tot droge plaatsen, zowel in de lichte schaduw als in de volle zon. De soort groeit even goed op open pioniersmilieus als in de zomen van bossen en struwelen. Ze komt het talrijkst voor in de nabijheid van bewoning, waar ze te vinden is in voedselrijke tuinen, parken, langs de rand van aanplantingen enz. In de Duinen groeit stinkende gouwe op verstoorde voedselrijke plaatsen, zoals wegbermen, struwelen en duinbossen.