Maarts viooltje

Viola odorata

Habitat: 

Maarts viooltje houdt van schaduwrijke, matig vochtige standplaatsen in loofbos of in bosranden, houtkanten en hagen. Gewoonlijk staat de soort op losse, luchtige, lemige of zandige, humeuze en voedselrijke bodems. Aan de voet van hellingen waar organisch materiaal is samengespoeld, bijvoorbeeld langs holle wegen, kan de soort in lange linten voorkomen. Qua zuurgraad kan ze heel wat variatie aan, maar vooral op kalkhoudende gronden kan ze zeer abundant voorkomen. Vroeger (DODOENS 1554) werd ze veel in het wild ingezameld en als sierplant in tuinen aangeplant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 'welriekende' viooltje op veel plaatsen uit tuinen en parken is kunnen ontsnappen. Dat bemoeilijkt het aflijnen van het natuurlijke areaal.