Gladde iep

Ulmus minor

Habitat: 

Gladde iep is een boomsoort van nogal diverse milieus. In het grootste deel van Vlaanderen is ze gebonden aan vochtige tot natte beekvalleien die in de winter korte tijd kunnen overstromen. Op kalkrijke bodems blijkt de soort veel minder vochtbehoevend te zijn. De bodemtextuur is niet echt van belang. Alleen op de allerarmste, zure zandbodems ontbreekt gladde iep. Het voorkomen in tal van bossen en hagen weerspiegelt niet noodzakelijk de natuurlijke standplaatsvereisten van de soort.