Iepenpage

Satyrium w-album

Beschrijving: 

De iepenpage is een klein vlindertje dat gemakkelijk over het hoofd gezien wordt door zijn verborgen levenswijze. De soort heeft sterk geleden onder de iepenziekte, maar lijkt het nu terug beter te doen. Herkenbaar aan de witte lijn op de onderkant van de achtervleugel die duidelijk een W vormt. Vandaar ook de wetenschappelijke naam: Satyrium w-album.

Beheer: 

Verschillende soorten iep worden als waardplant gebruikt door de Iepenpage. Het behouden of aanplanten van iepen in bosranden, hagen en lanen is een gunstige maatregel voor deze soort. Uit de kanskaart blijkt dat er in Zuid-Limburg mogelijkheden liggen voor de Iepenpage. Misschien liggen deze gebieden momenteel echter buiten het bereik van de soort.