Natuurtype: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie

De boomlaag van het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie wordt gedomineerd door Zomereik. Gewone es, Beuk, Gewone esdoorn en cultuurpopulier komen slechts in mindere mate voor. In de struiklaag vinden we vooral Hazelaar. De kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten. Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie, Klimop, Kleine maagdenpalm en Aalbes komen wel meer voor dan in de andere Essen-Eikenbossen. Net als bij het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint zijn dichte tapijten van Bosanemoon zeer typisch. In tegenstelling tot dat vorig type is Wilde hyacint hier slechts uitzonderlijk aanwezig.