Oranjetipje

Anthocharis cardamines

Beschrijving: 

Het mannetje van Oranjetip is makkelijk herkenbaar aan de witte vleugels met oranje uiteinde. Orantjetipjes zijn algemene vlinders van vochtige graslanden in/en open bossen met Pinksterbloem of Look-zonder-look.

Beheer: 

Aangezien er tot laat in het voorjaar eitjes op de waardplanten liggen, is het uitstellen van een eerste maaibeurt tot na midden juni een gunstige maatregel. Een gefaseerd mantel- en zoombeheer aan de randen van vochtige graslanden komt de overleving van de poppen, die graag in (bramen)struwelen overwinteren zeker ten goede. Als soort van vrij vochtige graslanden is het behoud van een voldoende hoog waterpeil eveneens belangrijk voor het Oranjetipje.