Gewone raket

Sisymbrium officinale

Habitat: 

Gewone raket is een soort met een vrij ruime ecologische amplitude. Ze komt in hoofdzaak voor als pionier op open, voedselrijke, vochtige tot droge, vaak wat ruderale bodems. Ze is te vinden in wegranden, tussen straattegels, op braakliggende terreinen enz.