Canadese fijnstraal

Conyza canadensis

Habitat: 

Canadese fijnstraal is een pionier van matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, droge bodems. De soort komt massaal voor op braakterreinen, in verwaarloosde tuinen, op spoorwegterreinen en in allerlei stedelijke milieus. Ook in meer natuurlijke, open, droge terreinen, zoals de duinen, komt ze talrijk voor.