Ruige scheefkelk

Arabis hirsuta

Habitat: 

Aan de ondersoorten van ruige scheefkelk s.l. (subsp. hirsuta en subsp. sagittata, respectievelijk ruige scheefkelk s.s. en pijlscheefkelk) werd totnogtoe onvoldoende aandacht besteed. De Vlaamse populaties van (half)natuurlijke standen plaatsen lijken allemaal te behoren tot subsp. hirsuta. Dat taxon is zonder meer als inheems te beschouwen. Op oude muren in het stedelijke gebied komt evenwel ook pijlscheefkelk voor. Bevestigde recente vondsten zijn bijvoorbeeld bekend van Brugge, Diest en Ieper. Gezien haar standplaatsen is het taxon waarschijnlijk niet inheems in Vlaanderen. Minstens in voornoemde steden is de soort echter - zij het zeer plaatselijk - ingeburgerd. Verder onderzoek zal haar exacte verspreiding, status en ecologie in Vlaanderen moeten verfijnen. De kaart en de hiernavolgende tekst hebben betrekking op ruige scheefkelk s.l.