Natuurtype: Kalkgraslanden

Kalkgrasland ontwikkelt zich in een ondiepe, droge bodem, ontstaan bovenop kalkrijk gesteente. Deze situatie is in Vlaanderen beperkt tot minder dan 1 ha in het zuiden van de provincie Limburg met een hoge natuurwaarde. Meer zuidwaarts in Europa vinden we meer dergelijke graslanden. De kalkgraslandvegetatie is zeer soorten met dwergstruikjes zoals Geel Zonneroosje, orchideeën en andere mooie bloemen als Grote centaurie of Duifkruid.